Hand made for kids là chương trình dạy thiếu nhi trải nghiệm thực tế dành cho trẻ trên 4 tuổi  Nội dung chương trình +Trải nghiệm: Vận dụng những đồ vật có sẵn bé tạo ra những tác phẩm hữu ích: Khung tranh, Họp quà, Lọ hoa, đồ chơi cho bé,.. +Nghệ thuật gấp giấy +Nghệ […]

Đọc thêm